Liên hệ

Kim khí Hải Phòng

Công ty TNHH Không Gian Xanh

Add: 107 Chợ hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng
Tel: 0918500685 – 0313832999

Email: trang85@gmail.com